Project


Project e-Healthy Habits is een uitwisselingsproject tussen een basisschool in Nederland en Uruguay. Via sociale media gaan kinderen leren over gezonde voeding en gewoontes in hun eigen land, en die van hun internationale 'klasgenoten'. We zien het als een nieuwe vorm van gezondheidsvoorlichting. Via deze blog laten we zien hoe we dit project opzetten en uitvoeren, welkom!

26 januari 2011

Ervaringen in Uruguay

Begin december 2010 is het project e-Healthy Habits op de Plechelmusschool en Escuela 41 afgerond. Het was een hele nieuwe ervaring voor alle betrokkenen. En voor de leerlingen was het al met al een erg spannende ontmoeting. Hoewel het project momenteel nog geevalueerd wordt, alvast een eerste reflectie van hoe het in de Uruguayaanse klassen verliep. 

Wat was ook alweer de essentie van het project?
Na een drietal introducerende lessen ter kennismaking van personen en techniek, zouden de kinderen van grupo 6a en 6b foto’s nemen van hun dieet en een aantal dagelijkse activiteiten in het weekend. De foto’s zouden de week erop geupload worden naar Skydrive om deze te delen met hun internationale klasgenoten, wat ook andersom gedaan zou worden. In een vervolg workshop zouden deze foto’s  klassikaal behandeld worden om de verschillen in levenstijl te zien. 

Hoe verliep dit in Uruguay?
Van de 45 leerlingen in Uruguay had slechts 1 leerlinge de foto opdracht volledig uitgevoerd, met een mooi visueel overzicht van een dag uit haar leven en dieet als resultaat. Een enkeling had enkele losse fotos gemaakt of gevonden op internet. Daarop werd besloten om de foto verzamelingen aan te vullen met plaatjes van ‘typische gerechten’ in Uruguay, gedownload van internet. Dit om toch een beeld te schetsen van een dieet in Uruguay voor hun Nederlandse klasgenoten.

Overzicht van een dag uit het leven van een van de leerlingen.
Wat viel ons op?
De Uruguayaanse leerlingen waren erg geintresseerd om de fotos uit Nederland te zien. Ze stelden vragen aan de aanwezige onderzoeker over foto’s van het eten, benoemden een aantal verschillen (‘minder vlees’, ‘ze eten veel brood’) en een enkeling wilde graag reageren op de foto’s. Dit laatste was een beschikbare functie in Skydrive, maar vaak vormde de Engelse taal een barriere. Met hulp van de betrokkenen in de klas lukte dit toch, hoewel van echte interactie vise versa geen sprake is geweest.

In het engels werden reacties geplaatst bij de fotos.
Het gebruik van Skydrive behoefte veel begeleiding, ondanks een eerdere (korte) kennismaking en de uitgedeelde handleidingen. Foto’s waren slecht te vinden en knoppen verwarrend. Ook was de internetverbinding en/of de XO vaak traag, waardoor uploaden, reageren en foto’s bekijken erg traag verliep. Dit leidde tot veel afleiding (ze gingen met elkaar praten, liepen door de klas) en frustraties (veel vragen, gemopper). 

In de afsluitende enquete waren de leerlingen verdeeld over het gebruik van Skydrive. Waar een aantal positief was over het zien van fotos uit Nederland, vonden anderen het saai (door de trage verbinding). Wel werd de ontmoeting met hun internationale klasgenoten erg goed gewaardeerd.

Een eerste conclusie
De huiswerkopdracht voor het maken van de foto’s was te vrijblijvend, waardoor slechts 1 leerlinge de opdracht had uitgevoerd. Door tijdsgebrek kon dit niet aangevuld worden. Met meer ondersteuning van de leraar vermoeden we dat we meer respons hadden kunnen krijgen.

Desondanks bleek de interesse in het onderwerp onder de kinderen wel aangewakkerd te worden door de foto uitwisseling, wat leidde tot een aardige discussie over de verschillen in dieet. Helaas heeft op Skydrive geen echte interactie plaatsgevonden tussen de kinderen door een gebrek aan kennis van de Engelse taal en vooral ook tijd. En als laatste moeten we concluderen dat er ook een aantal technische struikelblokken te overwinnen zijn.

2 opmerkingen: